Shinagawa Station NextTrain

Current Time: 08:04    

Tokaido Main Line - Odawara,Atami bound

08:09 Atami

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

08:08 Koganei

Ueno-Tokyo Line(Jōban Line) - Kashiwa,Toride bound

09:31 Mito

Yamanote Line - Shibuya,Shinjuku bound

08:07 Circle

Yamanote Line - Tokyo,Ueno bound

08:05 Circle

Yokosuka Line - Yokohama,Kamakura bound

08:05 Ōfuna

Yokosuka Line - Tokyo bound

08:08 Chiba (Rapid)

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Kawasaki bound

08:07 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Tokyo,Ueno bound

08:07 Ōmiya

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Nagoya,Shin-Osaka bound

08:07 Shin-Osaka (Nozomi)

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Tokyo bound

08:06 Tokyo (Hikari)