Shinagawa Station NextTrain

Current Time: 11:00    

Tokaido Main Line - Odawara,Atami bound

11:05 Atami

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

11:10 Koganei

Ueno-Tokyo Line(Jōban Line) - Kashiwa,Toride bound

11:15 Katsuta (Ltd Express,Tokiwa)

Yamanote Line - Shibuya,Shinjuku bound

11:02 Circle

Yamanote Line - Tokyo,Ueno bound

11:05 Circle

Yokosuka Line - Yokohama,Kamakura bound

11:01 Zushi

Yokosuka Line - Tokyo bound

11:04 Narita Airport

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Kawasaki bound

11:01 Isogo

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Tokyo,Ueno bound

11:05 Minami-Urawa (Rapid)

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Nagoya,Shin-Osaka bound

11:04 Shin-Osaka (Kodama)

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Tokyo bound

11:06 Tokyo (Hikari)